Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tại Mig8 cung cấp cho khách hàng cách thức mà chúng tôi thu thập và xử lý thông tin khi khách hàng truy cập vào website của chúng tôi.

Khách hàng tham gia trò chơi giải trí tại Mig8, đồng nghĩa với việc đồng ý cho chúng tôi thực hiện thu thập dữ liệu thông tin khách hàng nhằm mục đích sử dụng dữ liệu cho mục đích truyền thông các chương trình khuyến mãi, đăng ký tài khoản, xác minh thông tin tài khoản khách hàng và trang web khách hàng truy cập tham gia trong các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân và dữ liệu khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm các thông tin sau đây:

  • Lịch sử giao dịch bao gồm thông tin thanh toán trực tuyến và thanh toán ngoại tuyến (truyền thống)
  • Giao dịch các vé cược
  • Quản lý tài khoản thanh toán: họ tên, số điện thoại, email (những thông tin này phải trùng với thông tin tài khoản ngân hàng)
  • Lịch sử duyệt web của khách hàng

Bộ phận chăm sóc khách hàng tại Mig8 có thể sử dụng số điện thoại và email thu thập được để liên hệ, quảng bá các chương trình khuyến mãi. Trong quá trình CSKH của chúng tôi gọi đến và đi sẽ có áp dụng thu âm để đảm bảo an ninh và yêu cầu với bất kỳ vấn đề nào mà khách hàng nhận được từ nhóm hỗ trợ.

Chúng tôi sử dụng một số cookies trên website mà khách hàng truy cập. Tuy nhiên, khách hàng có thể ngăn chặn hoặc xóa cookies này để không còn lưu trữ trên máy tính.

Khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi hay bổ sung chính sách mới sẽ cập nhật tại trang này và có hiệu lực ngay lập tức.